Search

14/6/13

Tổng lãnh sự quán Nhật Bản, ngài HARUMITSU HIDA viếng thăm "TRÚC CHỈ" tại biển Nha Trang, 6-2013- cùng bà Hoàng Lệ Xuân, đồng sáng lập XQ Việt nam

Tổng lãnh sự quán Nhật Bản, ngài HARUMITSU HIDA viếng thăm "TRÚC CHỈ" tại biển Nha Trang, 6-2013- cùng bà Hoàng Lệ Xuân, đồng sáng lập XQ Việt nam
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét