Search

24/6/13

Singarore group visitors.


with "Fish-man" Singapore Artist. Mr Yeo.
 

in ảnh bằng máy in gia đình trên Trúc Chỉ postcard


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét