Search

13/9/16

Tác Phẩm "Trúc Chỉ Lời của sông" gặp gỡ Đà Nẵng

Tác Phẩm "Trúc Chỉ Lời của sông" trên sân khấu Live Concert Khánh Ly - Biết đâu nguồn cội , nhà hát Trưng Vương, Đà Nẵng ngày 11/09/2016
Đơn vị tổ chức: Dida media
Ca sỹ: Khánh Ly, Tuấn Ngọc, Quang Thành

Artworks "Trúc Chỉ- Listen to the River" on Live Concert Khanh Ly- "Biet dau nguon coi...", Trung Vuong Theatre, Danang - Sept 11st, 2016
Organizer: Dida Media
Singers: Khanh Ly, Tuan Ngoc, Quang Thanh.
Vì ước muốn cho cái đẹp đời này mà sinh ra.
Vì chính niềm tự hào cho sức sáng tạo Việt mà thành hình. Vì những giá trị Việt mới cho đời sau mà phấn đấu và gìn giữ.
Vì đó là Trúc Chỉ

... born because of the desire of beauty
... born for the pride of Vietnamese creativity
....and strive to preserve the new Vietnamese cultural values of future
That's could be TRÚC CHỈ!