Search

24/9/15

Tranh Trúc Chỉ


Tranh Trúc Chỉ hai mặt 
Bồi lụa. 
Chân đế gỗ.

Kích thước: 40x50cm 


TRÚC CHỈ Garden
Số 4 Triệu Quang Phục, TP. Huế
Số 5, Thạch Hãn, Huế

+ 84 906 811 107
www.facebook.com/trucchiart

11/9/15

Khách đến Vườn


11/09/2015. Trúc Chỉ và VTV 14.
Trong bối cảnh Vườn Trúc Chỉ , số 5 Thạch Hãn, Huế


 11/09/2015. Trúc Chỉ và VTV 14.
Trong bối cảnh Vườn Trúc Chỉ , số 5 Thạch Hãn, Huế TS. Almuth Meyer-Zollitsch
Viện trưởng Viện Goethe Hà Nội cùng chồng ghé thăm Trúc Chỉ , số 5 Thạch Hãn Thành Phố Huế


TS. Almuth Meyer-Zollitsch
Viện trưởng Viện Goethe Hà Nội cùng chồng ghé thăm Trúc Chỉ , số 5 Thạch Hãn Thành Phố Huế