Search

9/10/16

Lớp Cao Học - Đại Học Mỹ Thuật TP.HCM đến thăm Trúc Chỉ

Lớp Cao Học - Đại Học Mỹ Thuật TP.HCM đến thăm Trúc Chỉ ngày 08 tháng 10, năm 2016
Chương trình tham quan, tìm hiểu trải nghiệm Trúc Chỉ.
Chiều, buổi nói chuyện của Thầy Nguyễn Hữu Thông , anh Trần Đình Hằng về Mỹ Thuật thời chúa Nguyễn với các bạn.
Tiêu chí hoạt động của Trúc Chỉ : Thẩm Mỹ, Giáo Dục, Xã Hội được đón nhận.
Cám ơn sự chia sẻ.


Vườn Trúc Chỉ, Số 5 Thạch Hãn  TP. Huế 
0906 811 107