Search

28/5/15

Nón Trúc Chỉ

Nón Trúc Chỉ.
Lấy tứ từ nón lá bài thơ Huế, Trúc Chỉ gầy dựng một dòng nón mới trên cơ sở cũ, và thổi hồnTrúc Chỉ vào từng bức tranh , sau đó, chằm thành từng chiếc nón. Nón như lũy tre làng ngã theo bóng nắng trên từng bước chân Người đi.

Liên hệ:TRÚC CHỈ Co.Ltd
Số 4 Triệu Quang Phục, TP. Huế
+ 84 906 811 107
Email: trucchiart@gmail.com
www.vietnamtrucchiart.comwww.facebook.com/trucchiart
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét