Search

29/10/14

Quà tặng đặc biệt, Quạt Trúc Chỉ từ Huế

Quạt Trúc Chỉ, được chế tác thủ công hoàn toàn từ Nan tre đến tranh giấy dùng dán quạt.
Mỗi quạt Trúc Chỉ là độc bản, là tặng phẩm duy nhất cho sự đặc biệt mà bạn tìm kiếm.

Trúc Chỉ được tạo hình xong, đang phơi trên khung seo.

                             Nan tre được mài dũa và đóng ghép cùng xử lí chất liệu cẩn thận trước khi sử dụng.

Việt Nam News thứ 7, 25/10/2014


http://vietnamnews.vn/life-style/261925/artist-restores-traditional-values-through-paper.html