Search

5/3/17

Tranh Trúc Chỉ
Tranh Trúc Chỉ
Sắc mùa hạ
Họa tiết sen
Trucchigraphy mix media
KT: 21x28cm
Thích hợp làm quà tặng, để bàn làm viêc..
Liên hệ: Vườn Trúc chỉ
5 Thạch hãn , Huế
DT:  0906 811 107