Search

10/11/14

Ngày đầu đông nắng vàng thu Huế

"
Gió thổi đồi tây hay đồi đông
Mưa hạ ly hương nuớc ngược giòng
Trong mơ em vẫn còn bên cửa
Tôi đứng trên đồi mây trổ bông
Muời năm qua gió thổi đồi tây
Tôi long đong theo bóng chim gầy
Một thoáng em về trong giấc ngủ
Mây trời bay trắng cả rừng cây !
"
Ngày Huế vàng mùa lạ, chị em chúng ta ghi lại giây phút này.
Phụ kiện: Trúc Chỉ Garden
Location: Bờ tường thành - Huế
Nón Trúc Chỉ
Quạt Trúc Chỉ
Dù Trúc Chỉ
Ví Trúc Chỉ
Áo đen vai mệ, áo trắng là O cũng như nón lá và dù Trúc Chỉ , là tiếp biến của truyền thống đi đến tương lai. Trên hành trình đó , vẫn có váy hoa làm bạn đồng hành!