Search

20/11/2018

không gian Nghệ Thuật đương đại Đường hầm Quốc hội,


http://www.hanoitimes.vn/news/viet-nam/2018/11/81e0cf8e/beautiful-art-works-displayed-at-national-assembly-house/

http://www.hanoitimes.vn/news/viet-nam/2018/11/81e0cf8e/beautiful-art-works-displayed-at-national-assembly-house/


Nghệ thuật Trúc Chỉ Việt nam trong không gian Nghệ Thuật đương đại Đường hầm Quốc hội, dẫn vào Bảo tàng Thăng long và Tiền Thăng long.