Search

3/6/13

Ngày mai lúc 18h, ngày 5/6/2013, bên bờ biển, XQ sử quán, 64 Trần Phú, Nha Trang

Khái  niệm thứ 5. 
“TRÚC CHỈ” có thể đứng độc lập như một tác phẩm nghệ thuật không?
Việc làm giấy trước đây chỉ được xem là một nghề thủ công đơn thuần, sản phẩm của nghề đó được sử dụng , phục vụ cho việc khác, nghề khác, trong đó có nghệ thuật như: viết, vẽ, in… còn bản thân giấy và nghề giấy chưa bao giờ được coi là một nghệ thuật, hoặc được nâng lên tầm nghệ thuật.

 “TRÚC CHỈ” với tinh thần sáng tạo, không lặp lại, luôn tìm tòi…hoàn toàn có thể là một tác phẩm nghệ thuật độc lâp. Hàng ngàn tờ “TRÚC CHỈ” đã ra đời hoàn toàn không giống nhau, mỗi tờ “TRÚC CHỈ” khi rời khỏi khung xeo đã là một tác phẩm độc lập.

 Và khi được làm phép cộng với những hiệu ứng như ánh sáng, không gian…hoặc với các ngành nghệ thuật khác như: Thêu, Vẽ, In, Thư Pháp… “TRÚC CHỈ” sẽ mang thêm vẻ đẹp cộng hưởng mà có lẽ chưa thể chạm tới biên độ cuối cùng.

Vườn Nghệ Thuật “ Trúc Chỉ” Việt Nam
Địa chỉ: số 4 Triệu Quang Phục, Huế
+ 84 935 101 414
+ 84 906 811 107

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét