Search

8/9/13

"Trúc Chỉ" UmbrellaFB 

Company Trip

Mùa đầu tiên, vì chúng ta, đã chính thức được cấp phép hoạt động theo mô hình công ty. Ngày đầu tiên hoạt động theo mô hình này, là kỳ nghĩ lớn của đất nước. Chúng ta như mọi người, cùng nhau nghỉ ngơi , du lịch một tí rồi bước vào thời kì mới. 
Company Trip cho chúng ta gần nhau hơn, để chúng ta cùng nhau biết về một nơi chốn nào đó với nhau, đến tìm hiểu và làm tiền đề để một ngày chúng ta quay lại với non nước hữu tình này, và cùng nhau vẽ về môt vùng quê hương xinh đẹp, cùng nhau trong hoạt động nghề nghiệp chúng ta theo đuổi, cùng nhau trao dồi và nói với nhau về con đường phía trước đã nhìn thấy. Mùa đầu tiên, rồi chúng ta sẽ có những mùa tiếp theo, đi xa hơn, đông vui hơn, và thú vị hơn rất nhiều.

Tại Vinh Hiền, Huế.