Search

8/6/13

" Giấc mơ sau lũy tre làng qua Nghệ Thuật Trúc Chỉ"
 ông Võ văn Quân-  bà Hoàng Lệ Xuân , là 2 người sáng lập công ty XQ Việt Nam, 
công ty tổ chức triễn lãm này


 Nghi thức khai mạc.Nghi lễ khai mạc, ông Võ văn Quân, người sáng lập công ty XQ Việt Nam, là công ty tổ chức triễn lãm này kí tên lưu giữ. 
Vườn Nghệ Thuật “ Trúc Chỉ” Việt Nam
Địa chỉ: số 4 Triệu Quang Phục, Huế
+ 84 935 101 414
+ 84 906 811 107

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét