Search

30/6/19

AMOUR CRUIES

 Tranh Trúc Chỉ " Thuyền" trên du thuyền " AMOUR CRUIES " ở Hạ Long.


Từ bức tranh "Thuyền" ở Bảo Tàng Nghệ Thuật Đương đại đường Hầm Quốc Hội đến Du thuyền AMOUR- Hạ Long
Vườn Trúc Chỉ 
5 Thạch Hãn, P. Thuận Hòa, Tp. Huế 
e:trucchiart@gmail.com
m: 0962 901 518 


1 nhận xét: