Search

21/6/13

"Giấc Mơ Sau Lũy Tre làng" - 2013 - cận cảnh

Là những hình ảnh cận cảnh bộ tranh "Trúc Chỉ" Giấc Mơ Sau Lũy Tre Làng, serial 2013.


Vườn Nghệ Thuật “ Trúc Chỉ” Việt Nam
Địa chỉ: số 4 Triệu Quang Phục, Huế
+ 84 935 101 414
+ 84 906 811 107

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét