Search

21/6/13

Lamp by Nghệ Thuật "Trúc Chỉ " Việt Nam

Những chiếc đèn ngủ, từ " Trúc Chỉ' - Giấc mơ sau lũy tre làng - kết hợp chân đế tre, gỗ, kim loại.... Với chân đế vững chắc, những hoa văn , những thơ mộng của lũy tre làng hiển hiện, nhảy múa và giấc ngủ là miền thơ mộng của thời trẻ dại nồng nàn- ngày xưa, chăng! 



Design & Product by Artist Ánh Phi.

VIETNAM “TRÚC CH” ART
New Light – New Sight – New Life
Vườn Nghệ Thuật “ Trúc Chỉ” Việt Nam
Địa chỉ: số 4 Triệu Quang Phục, Huế
+ 84 935 101 414  /   + 84 906 811 107
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét