Search

23/5/13

chương trình Nghệ Thuật "Trúc Chỉ"- "Giấc Mơ Sau Lũy Tre Làng" tại Festaval biển Nha Trang 2013

Những hình ảnh " Trúc Chỉ" Art trưng bày bên bờ biển Nha Trang, và khuôn viên XQ Nha Trang, chuẩn bị khai trương chương trình Nghệ Thuật "Trúc Chỉ"- "Giấc Mơ Sau Lũy Tre Làng", ngày 05/06/2013, tại Festival Biển Nha Trang 2013Chương trình nghệ thuật: "giấc mơ sau lũy tre làng qua Nghệ Thuật Trúc chỉ" khai trương ngày 5/6/2013- tại XQ Nha trang-  Festival biển Nha Trang  2013Chương trình nghệ thuật: "giấc mơ sau lũy tre làng qua Nghệ Thuật Trúc chỉ" khai trương ngày 5/6/2013- tại XQ Nha trang-  Festival biển Nha Trang  2013


Chương trình nghệ thuật: "giấc mơ sau lũy tre làng qua Nghệ Thuật Trúc chỉ" khai trương ngày 5/6/2013- tại XQ Nha trang-  Festival biển Nha Trang  2013


trên đường Trần Phú-  Nha Trang.  


Chương trình nghệ thuật: "giấc mơ sau lũy tre làng qua Nghệ Thuật Trúc chỉ" khai trương ngày 5/6/2013- tại XQ Nha trang-  Festival biển Nha Trang  2013

Chương trình Festival biển Nha Trang - của XQ, bên bờ biển Nha Trang .


Chương trình Festival biển Nha Trang - của XQ, bên bờ biển Nha Trang .


Tranh "Trúc Chỉ" hiện có tạiVườn “TRÚC CHỈ”
số 4 Triệu Quang Phục- Huế
Đt: 0935 10 14 14- 0906 81 11 07
http://vietnamtrucchiart.com
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét