Search

23/8/14

Triển Lãm Khu Vực Bắc Miền Trung, Trúc Chỉ với 2 tác giả tham dự

 Khai mạc triển lãm khu vực Mỹ thuật Khu Vực Bắc Miền Trung tại Bảo tàng Văn Hóa Huế 21-23 LÊ LỢI- Huế. Chúc mừng Nguyễn Phước Nhật với tác phẩm Vọng Nguyệt và Trần Ánh Phi với bộ tranh Trúc Chỉ mùa trăng. 
 Vọng Nguyệt- Đồ họa Trúc CHỉ- Gumprint


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét