Search

05/03/2014

Bookcluth Trúc Chỉ


 Bookcluth Trúc Chỉ, mỗi Bookcluth là một tác phẩm, được chế tác và điêu khắc tỉ mỉ. 

Được trân trọng và yêu thương khi mang theo