Search

21/03/2014

Mùa trăng của nắng

..." Đinh ninh mở cửa thấy ngày. Nào ngờ trên vách hiện bày dáng đêm..."


"Mùa trăng của nắng" Tranh Trúc Chỉ, kích thước 80x190cm.