Search

27/3/14

Trúc Chỉ Garden- một điểm đến khi ghé Huế


Bạn bè muôn phương, đến cùng Trúc Chỉ, tìm hiểu, sẻ chia và trải nghiệm cảm giác Trúc Chỉ!
"Friends from over the world, let's get together with Truc Chi to learn, to share and to experience"


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét