Search

29/4/13

"Trúc chỉ" và thư pháp

Thư pháp của Sư thầy Thích Nguyên Tâm- trụ trì chùa Việt nam tại California- thể hiện trên "Trúc chỉ"- so sánh hai hiệu ứng: hiệu ứng bề mặt và hiệu ứng ánh sáng


 
hiệu ứng bề mặt-

Chiếu cố cước HẠ -

-chú ý nhìn dưới chân-

kiểu giống công án thiền


 
 hiệu ứng ánh sáng-

MỸ


-"mỹ tại tâm trung bất ngoại cầu"-

-cái đẹp ở trong tâm, không tìm ở bên ngoài-
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét