Search

8/4/13

Tháng tư về, gió hát mùa hè! Vườn "Trúc Chỉ" - ngày bình thường!


Vietnam " Trúc Chỉ" Art.


Postcard "Trúc Chỉ"
Vietnam " Trúc Chỉ" Art.  


cổng vào Vườn Trúc Chỉ 
Vietnam " Trúc Chỉ" Art.
 

Vườn Trúc Chỉ 
Vietnam " Trúc Chỉ" Art.
 
   
Tranh đồ họa trên "Trúc Chỉ"
Vietnam " Trúc Chỉ" Art.


Vietnam " Trúc Chỉ" Art.
 

postcard "Trúc Chỉ"
Vietnam " Trúc Chỉ" Art.Vietnam " Trúc Chỉ" Art.


Vườn "Trúc Chỉ"

 xưởng inphòng chế tác
"Trúc Chỉ"notebook "Trúc Chỉ" và Passport Cover
"Trúc Chỉ"

postcard "Trúc Chỉ"

"Trúc Chỉ" Letter


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét