Search

8/4/13

Ngôi nhà và sự thơ mộng chúng tôi giữ gìn, ở xưởng Vietnam " Trúc Chỉ" Art.

Xưởng Nghệ Thuật Trúc Chỉ Việt Nam- số 4 Triệu Quang Phục- Huế.
Facebook Trúc Chỉ ART 

Vietnam " Trúc Chỉ" Art.Không gian bên trong xưởng Nghệ Thuật Trúc Chỉ Việt Nam


Không gian bên trong xưởng Nghệ Thuật Trúc Chỉ Việt NamKhông gian bên trong xưởng Nghệ Thuật Trúc Chỉ Việt Nam


Không gian bên trong xưởng Nghệ Thuật Trúc Chỉ Việt Nam


Không gian bên trong xưởng Nghệ Thuật Trúc Chỉ Việt Nam


Không gian bên trong xưởng Nghệ Thuật Trúc Chỉ Việt Nam


Không gian bên trong xưởng Nghệ Thuật Trúc Chỉ Việt Nam


Không gian bên trong xưởng Nghệ Thuật Trúc Chỉ Việt Nam


Không gian bên trong xưởng Nghệ Thuật Trúc Chỉ Việt NamKhông gian bên trong xưởng Nghệ Thuật Trúc Chỉ Việt Nam


Không gian bên trong xưởng Nghệ Thuật Trúc Chỉ Việt NamKhông gian bên trong xưởng Nghệ Thuật Trúc Chỉ Việt Nam
Không gian bên trong xưởng Nghệ Thuật Trúc Chỉ Việt Nam


Vietnam " Trúc Chỉ" Art.

Vietnam " Trúc Chỉ" Art.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét