Search

28/12/12

Report Gelradine


Paper sculptures in Prof. Phan Hai Bang’s “Trúc chỉ” art studio
November 2012

It is by chance that I met Prof. Bang during one of the exhibition opening in the New Space Art Foundation from the Le Brothers in Hue city. I was already one month in Hue, doing my artist in residence in the residency program of the Twin brothers.

I was searching for a new way of making sculpture through another material, different from ceramic which is normally my main medium.
Bang offered me to show me how to make bamboo paper and to work anytime in his studio. He gave me as a sample a pile of self-made paper sheets. I must say I didn’t have any idea what to expect, I had only the child memory of making paper in Sundays’ kids workshop. But still I was quite excited to visit his art studio. Next day I discovered a new creative world and a very interesting material to work with.
How I understood bamboo paper is not originally from Vietnam and Prof. Bang is using a unique ancient technique to proceed to his creations. He is using different spray techniques to play with the surface and get some very interesting pattern which have different thickness.
I started straight away experiencing with the different techniques and after a while looking at all the paper lamp installations in the studio, I realized that I could try to make some sculptures out of this beautiful paper. I wanted to make something in relation with the five elements, especially because wood symbolizes the beginning of life. In these thoughts I started to build kind of seed-like creatures with the traditional Taoism symbol of each element on the front of their heads. I wanted to play with the light and transparence as well, especially because of the pattern created through the spraying, so I decided to put some light in them, making them alive on this way.

His studio is always full of young students willing to learn and who bring a happy work atmosphere. I had the pleasure to spent long hours there and share the space with them. Everybody was always aware of each other and helped one another in all tasks, between printmaking, paper production, painting, building…  I think Prof. Bang’s studio is the place to be for creativity and sharing ideas, out of the academic way of teaching and letting space to any new artistic ideas. I think it is also a chance for the students to discover how the life of an already settled artist works and the fact that artists from outside, like myself come to work in Bang’s studio is a great and important opportunity for the students to discover new ways of working and exchange their concepts during their studys.
Tác phẩm điêu khắc giấy từ  xưởng "Trúc chỉ" của  Phan Hải Bằng
Tháng 11 năm 2012


Đó là dịp may khi mà tôi được gặp Phan Hải Bằng trong một khai mạc triển lãm New Space Art Foundation(N.S.A.F.) của anh em nhà họ Lê tại thành phố Huế. Tôi đã ở Huế một tháng, làm nghệ sĩ  cư trú trong chương trình cư trú của N.S.A.F.

Tôi
đã tìm kiếm cáchthể hiện mới qua các vật liệu khác nhau cho các tác phẩm điêu khắc của mình, thay cho gốm là phương tiện chính của tôi trước đây.
Anh Bng chỉ cho tôi thấy cách để làm giấy từ tre (Trúc chỉ) cho phép tôi có thể  làm việc bất cứ lúc nào trong xưởng của anh ấy. Anh đã cho tôi xem mẫu những  tờ giấy thủ công tự làm. Tôi phải nói rằng tôi không có bất kỳ ý tưởng nào mong đợi cho đến hôm đó, tôi chỉ nhớ 1 chút về việc làm giấy trong hội thảo trẻ em vào những  ngày chủ nhật mà tôi đã từng trước đây. Nhưng tôi vẫn khá vui mừng đến thăm xưởng nghệ thuật của anh ấy. Ngày hôm sau, tôi phát hiện ra một thế giới sáng tạo  mới, và chất liệu mới rất thú vị để làm việc tiếp.

Bây giờ thì tôi hiểu giấy từ tre không phải là loại giấy đầu tiên của Việt Nam và Phan Hải Bằng đã sử dụng một kỹ thuật độc đáo kết hợp với cổ xưa để thực hành  những sáng tạo của anh. Anh sử dụng kỹ thuật phun, xịt khác nhau để chơi với bề mặt giấythu được một số  hình ảnh rất thú vị với độ dày mỏng khác nhau.
Tôi bắt đầu ngay lập tức trải nghiệm với các kỹ thuật
đó, và sau một thời gian tìm kiếm ở tất cả các sắp đặt đèn giấy trong xưởng, tôi nhận ra rằng tôi có thể cố gắng để làm một số tác phẩm điêu khắc thành những trình bày đẹp. Tôi muốn làm một cái gì đó trong mối quan hệ với năm yếu tố ngũ hành, đặc biệt là gỗ (Mộc) tượng trưng cho sự khởi đầu của cuộc sống. T những ý nghĩ đó, tôi bắt đầu xây dựng các loại sinh vật giống như các biểu tượng Đạo giáo truyền thống của mỗi yếu tố trên bề mặt phía đầu của các tác phẩm điêu khắc. Tôi muốn chơi với ánh sáng và đặc tính trong suốt của Trúc chỉ,  đặc biệt là vì các hình ảnh được tạo ra thông qua kỹ thuật phun xịt, vì vậy tôi quyết định đưa một số đèn vào trong các tượng giấy, làm cho chúng sống động với cách này.

Studio của anh luôn luôn
có nhiều các sinh viên trẻ sẵn sàng học hỏi và mang lại một bầu không khí làm việc vui vẻ. Tôi đã có niềm vui trong nhiều giờ ở đó và chia sẻ không gian với họ. Mọi người đều luôn luôn nhận thức và giúp đỡ nhau trong tất cả các nhiệm vụ, giữa tranh in, chế tác giấy, xây dựng các cấu trúc tạo hình, vẽ ... Tôi nghĩ rằng studio của Phan Hải Bằng là nơi để cho sự sáng tạo và chia sẻ những ý tưởng, thoát khỏi con đường học tập giảng dạy hàn lâm, không gian cho bất kỳ ý tưởng nghệ thuật mới nào. Nó là cũng cơ hội cho các sinh viên để khám phá ra một tác phẩm thực sự đã được xây dựng như thế nào, cũng như thức tế từ các nghệ sỹ đến từ bên ngoài, như với tôi, đến làm việc tại studio này là một cơ hội tuyệt vời và quan trọng cho các sinh viên để khám phá những cách thức làm việc mới và trao đổi ý tưởng của mình trong thời gian học tập của họ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét