Search

29/12/16

Vinh danh."Đặc trưng của một dân tộc được biểu thị bởi các sản phẩm nghệ thuật, đó là tấm gương phản chiếu đời sống xã hội nghi lễ chính trị và hình ảnh tâm hồn của dân tộc đó..."
Nguyễn Hoàng Tông Khải Định.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét