Search

21/1/14

Thiết kế cho đám cưới, Phần 1- Lịch ảnh. Design for Wedding#1

Thiết kế cho đám cưới Quynh Nguyen & Khanh Pham
Concept: Hoa Hồng đỏ, . 
Thiết kế : oVi
Thực hiện: Trúc Chỉ Garden
Sản phẩm: Bộ ảnh lịch.
Photo: Solomon David
Chất liệu: TRÚC CHỈ- Tre

Design for Wedding @quynh nguyên 
Concept: sacarlet Rose Mary
Desifned by: Ovi Trở Lại Eden
Produced: Trúc chỉ Garden
Product: decktop/wall Calendar
Photo: Solomon david
material: TRÚC CHỈ- Bamboo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét