Search

29/12/13

Trúc Chỉ ở Đà Lạt

Facebook


Nơi mà bạn có thể tận mắt nhìn thấy, sờ ngắm và sở hữu Trúc Chỉ tại vùng đất khác. 
Cửa hàng Trúc Chỉ tại XQ Đà Lạt Sử Quán, Đà Lạt, Lâm Đồng!Trên cơ sở quy trình làm giấy Dó thủ công truyền thống Việt Nam, nguyên liệu Tre đã được sử dụng thay thế nguyên liệu vỏ Dó; kết hợp thêm các phương thức tạo tác khác để tạo nên những tác phẩm giấy nghệ thuật có tên là “TRÚC CHỈ”.

TRÚC CHỈ”;  diễn nôm ra thì “TRÚC” là tre, mà “CHỈ” là giấy- nôm na là giấy được làm từ tre. “TRÚC CHỈ” không đơn thuần chỉ là cái tên, mà chính tinh thần làm nên sự khác biệt, khiến “TRÚC CHỈ”  là giấy mà không chỉ là giấy, là tre mà không còn là tre nữa, mà là một phương tiện mới để lưu giữ  tinh thần sáng tạo Việt.

TRÚC CHỈ” không đơn thuần là một khái niệm kỹ thuật mà là một phương thức chuyển tải những ý tưởng sáng tạo, mang nghệ thuật đến gần với cuộc sống.

Basing on the process of making traditional “Do” paper of Vietnam, Bamboo material is used to replace bark of “Do” material; combining with other creation methods to make artful paper works named “TRUC CHI”. “TRUC CHI”; can be understood as “TRUC” means bamboo and “CHI” means paper, which means papers made from bamboo. However, “TRUC CHI” is not just the name but the spirit that makes the difference, and makes “TRUC CHI” is no longer just a type of paper made ​​from bamboo. “TRUC CHI” is not merely a technique concept.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét