Search

24/8/13

TCFY.BBB- "Trúc Chỉ cho con- Túi Baby"

Base on "TRÚC CHỈ" (bamboo paper and its spirit) the little girl was drawing her amazing paintings, combined with PHÒ TRẠCH sedge mat; red sheep leather, threads...the amazing school bag for little lady who going to the 1st class in Primary School have done in Sunday. Tomorrow, Monday morning, she'll go to the school in the first time in her life, she carry her paintings, carry the heart that she's dedicated... The Girl of tomorrow- will always firmly on her each step, because she knew: She's always watched by the greatest love of her life.
Trúc Chỉ gardenTrên nền giấy Trúc Chỉ cô gái nhỏ vẽ tranh, cùng tấm đệm bàng Phò Trạch (Phong Điền -Huế) , da cừu và những đường chỉ thêu viền , balo cho con đi lớp một đã xong vào 1 ngày chủ nhật. Ngày mai, thứ hai, cô gái đến trường, mang tranh cô vẽ , mang tấm lòng mà mình được dành tặng cùng đến lớp. Cô gái của ngày mai - sẽ luôn vững vàng trên từng bước chân đi, vì cô biết, cô luôn được dõi theo bằng tình yêu thương lớn lao nhất của cuộc đời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét