Search

7/8/13

born because the absence of the sun!


"TRÚC CHỈ" Umbrella! ...follow the sun...!
"TRÚC CHỈ" Umbrella! ...follow the sun...!
"TRÚC CHỈ" Umbrella! ...follow the sun...!
"TRÚC CHỈ" Umbrella! ...follow the sun...!
"TRÚC CHỈ" Umbrella! ...follow the sun...!
"TRÚC CHỈ" hand fan! ...wind of change...!
"TRÚC CHỈ" hand fan! ...wind of change...!
"TRÚC CHỈ" hand fan! ...wind of change...!


born because the absence of the sun!
vì ngày vắng Mặt Trời, nên che "Trúc chỉ" trên cao để được thấy lại ánh sáng của Người!

...và gió của Người từ tay rộng mở...

Vườn Nghệ Thuật Trúc Chỉ Việt Nam
4 Triệu Quang Phục,P. Thuận Lộc,  Huế, Việt Nam
+84 935 101 414 ( E)  / +84 0967 063 14 3 ( V)
email: trucchiart@gmail.com 
http://www.vietnamtrucchiart.comKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét