Search

28/7/13

Bình phong -The fronts

Bình phong, thân gỗ, mành "Trúc Chỉ".
 Vườn "Trúc Chỉ" , số 4 Triệu Quang Phục, Huế. ĐT: 0967 063 143

The fronts, wood frame, Trúc Chỉ (bamboo paper art) 
Contact: 4 Triệu Quang Phục Str. Hue city. +84 (0) 935 101 414
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét