Search

20/11/18

không gian Nghệ Thuật đương đại Đường hầm Quốc hội,


http://www.hanoitimes.vn/news/viet-nam/2018/11/81e0cf8e/beautiful-art-works-displayed-at-national-assembly-house/

http://www.hanoitimes.vn/news/viet-nam/2018/11/81e0cf8e/beautiful-art-works-displayed-at-national-assembly-house/


Nghệ thuật Trúc Chỉ Việt nam trong không gian Nghệ Thuật đương đại Đường hầm Quốc hội, dẫn vào Bảo tàng Thăng long và Tiền Thăng long.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét