Search

15/12/15

Trúc Chỉ đoạt giải Trong Triển Lãm Mỹ Thuật Toàn Quốc 2015

Vớii bộ tranh Trúc Chỉ "đi qua thời gian" họa sĩ Trần Ánh Phi đã góp phần vinh danh Trúc Chỉ trong Triển Lãm Mỹ Thuật toàn quốc năm năm một lần  - 2015
Xin chúc mừng Trần Ánh Phi, Chúc Mừng Trúc Chỉ.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét