Search

11/9/15

Khách đến Vườn


11/09/2015. Trúc Chỉ và VTV 14.
Trong bối cảnh Vườn Trúc Chỉ , số 5 Thạch Hãn, Huế


 11/09/2015. Trúc Chỉ và VTV 14.
Trong bối cảnh Vườn Trúc Chỉ , số 5 Thạch Hãn, Huế TS. Almuth Meyer-Zollitsch
Viện trưởng Viện Goethe Hà Nội cùng chồng ghé thăm Trúc Chỉ , số 5 Thạch Hãn Thành Phố Huế


TS. Almuth Meyer-Zollitsch
Viện trưởng Viện Goethe Hà Nội cùng chồng ghé thăm Trúc Chỉ , số 5 Thạch Hãn Thành Phố Huế


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét