Search

06/06/2015

Tre hồ sen

Tranh Trúc Chỉ bồi lụa 80x190cm. Tháng 4/ 2015 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét