Search

25/3/15

Níu tay nghìn trùng!


Chân dung Trúc Chỉ cùa cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Kích thước 40x80cm

Contact us  
TRÚC CHỈ Garden
Số 4 Triệu Quang Phục, TP. Huế
+ 84 935 101 414

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét