Search

03/10/2014

Tranh chân dung

Từ một trân quý được Trúc Chỉ chuyển tải gửi một trân quí. Huế tháng 9/ 2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét