Search

24/2/14

"Ký ức làng quê" drawng

tác phẩm: "Ký ức làng quê" drawng- Trúc chỉ- 40cm x 80cm của Họa sỹ Trần Ánh Phi Văn Cò- giải 3 Triển lãm Sinh viên- 9 tháng 1- 1014- Đại học Nghệ thuật Huế- thành viên Vietnam "Trúc Chỉ" Art- Xin chúc mừng!

Art works: "Village memory"- Drawing- Trúc chỉ- 40cm x 80cm 
artist: Trần ÁNh Phi - member of Vietnam "Trúc Chỉ" Art Vietnam "Trúc chỉ" Art
3rd Prize- Exhibition on Vietnam Student's day January, 9th
COngratulation!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét