Search

24/10/13

Triển lãm "Nghệ Thuật Từ Đôi Tay" - Sài gòn tháng 10, năm 2013
Hai tác giả từ Trúc Chỉ Garden đến tham gia cùng các bạn Sài Gòn. Mang đến triển lãm này là concept" Ánh sáng từ Tre, ánh sáng của sự trở về !"
""""Trên hành trình kiếm tìm những giá trị chân, thiện, mỹ, họa sĩ Ánh Phi đã nhìn thấy ở cây Tre, ở lũy Tre, ở lá Tre cả một câu chuyện xuyên suốt đại diện quá khứ, hiện tại và cả ngày sắp đến là tương lai.
Làng quê và tương lai đã được anh chuyển tải thành một nguồn ánh sáng mới, một hóa thân mới, một đời sống mới.
Với đời sống mới này, cây Tre hay ánh sáng từ Tre đã có thể cùng chung hơi thớ, đến rất gần với tinh thần, và mang đến cho các không gian sống những nghệ phẩm mang đậm tinh thần Việt. """


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét