Search

22/09/2013

Khi bạn đến nhà!
Những khi muốn ngồi cùng nhau, chúng tôi hẹn hò ăn tối, và ở vườn nhà Trúc Chỉ, là nơi mà chúng tôi có cùng nhau những giờ phút riêng tư đẹp đẽ nhất, trong không gian dành cho nhau trọn vẹn nhất!