Search

11/11/13

Trúc Chỉ Umbrella

Trúc Chỉ Umbrella (Bamboo frame, Trúc Chỉ, sewing,engraving wooden handle)
Customer: MAIYET
Advisor : FASHION4FREEDOM - Fashion4freedom
Produce : Vietnam "Trúc Chỉ" Art
 
Photo @ Fashion4FreedomKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét